ელექსირი ვაზისთვის

5.00 30.00 

„ელექსირი ვაზისთვის” არის ინოვაციური და მაღალტექნოლოგიური პროდუქტი, დამზადებული საქართველოში ევროპული ტექნოლოგიით. გამოიყენება მავნე მიკროორგანიზმებისგან გამოწვეული მცენარეთა დაავადებების პროფილაქტიკისთვის, სოკოვანი, ვირუსული და ბაქტერიული დაავადებების წარმოქმნა/განვითარების პრევენციისთვის.
შეესაბამება ევროკავშირის რეგულაციას.

არტიკული: 4860119420191 კატეგორია:

აღწერა

შედეგიანობა:

 • ეკოლოგიურად სუფთა მავნე ზემოქმედებისგან თავისუფალი ბიო პროდუქტის მიღება;
 • მავნე მიკროორგანიზმებისგან გამოწვეული მცენარეთა დაავადებების პროფილაქტიკა;
 • მაღალი დამჟანგველი თვისებების გამო ეფექტურად ებრძვის და მყისიერად ანადგურებს მავნე მიკროორგანიზმებს;
 • ებრძვის სოკოვანი, ვირუსული და ბაქტერიული დაავადებების წარმოქმნა/განვითარებას;
 • ხდება სხვადასხვა პესტიციდების გამოყენების შემცირება / ჩანაცვლება;
 • ხელს უწყობს ნაყოფიერების და მოსავლიანობის გაზრდას;
 • ნაკლები ფინანსური და ადამიანური რესურსების გამოყენებით მიიღწევა სასურველი შედეგი;
 • აძლიერებს იმუნურ სისტემას და მდგრადობას მავნე მიკროორგანიზმების მიმართ.

გამოიყენება ისეთი სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებების დროს, როგორიცაა:

 • ვაზის ჭრაქი (მილდიუსა) (Plasmopara viticola)
 • ვაზის ნაცარი (Uncinula spiralis / Oidium tucker)
 • ვაზის დამბლა (ესკა) (Stereum hirzutum)
 • ვაზის ანთრაქნოზი (Gloeosporium ampelofagum / Elsinoe ampelina)
 • ყურძნის ნაცრისფერი სიდამპლე (Botrytis cinerea)
 • ვაზის შავი სილაქვე (ფომოფსისი) (Phomopsis viticola)
 • ყურძნის შავი სიდამპლე (Black rot) (Guignardia baccea / Macrophoma reniphormis)
 • ფესვის სიდამპლე
 • ყურძნის თეთრი სიდამპლე (White rot)
 • ვაზის ბაქტერიული კიბო
 • ფიტოპლაზმა (Phytoplasma)
 • ფსევდომონა (Pseudomonas)
 • ქსანტომონა (Xantomonas)
 • კორინობაქტერია (Corynebacterium)
 • ერვინია (Erwinia

ისეთი ვირუსული და ვირუსის მსგავსი დაავადებებისას, როგორიცაა:

ფოთლის მარაოსებრი გადაგვარება, ვაზის მუხლთშორისების დამოკლების ვირუსი – Grapevine Fanleaf Virus (GFLV)
ვაზის ფოთლების დახვევის ვირუსი – Grapevine Leaf Roll Virus-1 (GLRV-1)
ვაზის ლაქიანობის ვირუსი – Grapevine Fleck Virus (GFkV)
ვიროიდი – viroid
ფოთლის ნაადრევი სიწითლე – Grapevine red leaf
ვაზის ძარღვების სიყვითლის გამომწვევი ვირუსი – Tomato Ringspot Virus (ToRSV)
არაბისის მოზაიკის ვირუსი – Arabis Mosaic Virus (ArMV)
ვაზის A ვირუსი – Grapevine Virus A (GVA)

გამოყენება და დოზირება: მცენარეთა დასაცავად გამოიყენება ონკანის ან ჭის წყალში განზავებული კონცეტრატი

გამოყენების ხანგრძლივობა და სიხშირე:

14-16 დღეში ერთხელ (პრევენციის მიზნით)

ყვავილობამდე: 0.8 ლიტრი კონცენტრატი “ელექსირი ვაზისთვის”განაზავეთ 160 ლიტრ წყალში, გამოიყენება 0.2 ჰა-ზე.

ყვავილობიდან: 0.4 ლიტრი კონცენტრატი “ელექსირი ვაზისთვის” განაზავეთ 160 ლიტრ წყალში, გამოიყენება 0.2 ჰა-ზე.

ვაზის სეზონური სქემა

შემადგენლობა: ნატრიუმის ქლორიდი NaCl -0.4%, ქვექლოროვანი მჟავა HOCl – 0.1%, ელექტროაქტივირებული სითხე – 99.42%, ცეოლითი – 0.08%

პერსონალური უსაფრთხოება:

გამოყენებისას არ ავლენს ტოქსიკურ თვისებებს. სხეულის სპეციალურ დაცვას არ საჭიროებს.

კონცენტრატთან მუშაობისას რეკომენდებულია პირბადის გამოყენება. ინდივიდუალურად გამოვლენილი უკუჩვენებისას მიმართეთ ექიმს.

შენახვის პირობები: პროდუქტი შეინახეთ ორიგინალ ჭურჭელში +4-+25C ტემპერატურაზე, მზის ან/და ხელოვნური სინათლისგან მოშორებით მჭიდროდ დახურული თავსახურით.

ვარგისიანობა: 12 თვე; გახსნიდან: 3 თვე

გაფრთხილება: არ გამოიყენოთ წვიმის წინ, ქარის და ყინვის დროს.

დოკუმენტაცია:

სერტიფიკატი

უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი

ელექსირი ვაზისთვის, უსაფრთხოების პასპორტი ევროკავშირის დირექტივის № 1907/2006 (GHS 2.0) შესაბამისად.

Go to Top