×
აგრონომია
დეზინფექცია
ვეტერინარია
 • სერტიფიკატები

  ISO 14001 - გარემოს მართვის სისტემის სერტიფიკატი

  ISO 9001 - ხარისხის მართვის სერტიფიკატი

  NCDC ჰიგიენური დასკვნა

  ამერიკული NSF-ის სერტიფიკატი

  ევროპული ბიო სერტიფიკატი

  ევროკავშირში რეგისტრაცია ევროპის ქიმიური სააგენტოს მიერ

  თბილისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ლიცენზია

  "ელექსირი"-ს სადეზინფექციო პროდუქტების რეგისტრაცია საფრანგეთში

  "ელექსირი"-ს რეგისტრაცია ესტონეთში

  "ელექსირი" -ს რეგისტრაცია უკრაინაში - ხელის ჰიგიენა

  "ელექსირი"-ს რეგისტრაცია უკრაინაში - უნივერსალური დეზინფექტანტი

  "ელექსირი"-ს დეზინფექტანტების რეგისტრაცია გერმანიაში

  ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაციის წევრობის ცნობა

  Hygiena-ს ოფიციალური წარმომადგენლობა

  "ელექსირი"-ს დეზინფექტანტების რეგისტრაცია ავსტრიაში

  ბიო "ელექსირი" ვაზისთვის

  ბიო "ელექსირი" კარტოფილის და ჭარხლისთვის

  ბიო "ელექსირი" ხეხილისთვის, კაკლოვანი და კენკროვანი კულტურებისთვის

  ბიო "ელექსირი" სიმინდისთვის და თავთავიანი მარცვლეული კულტურებისთვის

  ბიო "ელექსირი" სასათბურე კულტურებისთვის და ოთახის მცენარეებისთვის