×
აგრონომია
დეზინფექცია
ვეტერინარია
 • ვაზისთვის

  1.25 EUR
  პროდუქტის კოდი
  4860119420184

  აირჩიეთ მოცულობა:

  ფასი
  1.25 EUR
  დეტალური აღწერა:

  სერთიფიკატი

  „ელექსირი ვაზისთვის" არის ინოვაციური და მაღალტექნოლოგიური პროდუქტი, დამზადებული საქართველოში ევროპული ტექნოლოგიით. გამოიყენება მავნე მიკროორგანიზმებისგან გამოწვეული მცენარეთა დაავადებების პროფილაქტიკისთვის, სოკოვანი, ვირუსული და ბაქტერიული დაავადებების წარმოქმნა/განვითარების პრევენციისთვის.
  შეესაბამება ევროკავშირის რეგულაციას.

   შედეგიანობა:

  • ეკოლოგიურად სუფთა მავნე ზემოქმედებისგან თავისუფალი ბიო პროდუქტის მიღება;
  • მავნე მიკროორგანიზმებისგან გამოწვეული მცენარეთა დაავადებების პროფილაქტიკა;
  • მაღალი დამჟანგველი თვისებების გამო ეფექტურად ებრძვის და მყისიერად ანადგურებს მავნე მიკროორგანიზმებს;
  • ებრძვის სოკოვანი, ვირუსული და ბაქტერიული დაავადებების წარმოქმნა/განვითარებას;
  • ხდება სხვადასხვა პესტიციდების გამოყენების შემცირება / ჩანაცვლება;
  • ხელს უწყობს ნაყოფიერების და მოსავლიანობის გაზრდას;
  • ნაკლები ფინანსური და ადამიანური რესურსების გამოყენებით მიიღწევა სასურველი შედეგი;
  • აძლიერებს იმუნურ სისტემას და მდგრადობას მავნე მიკროორგანიზმების მიმართ.

   გამოიყენება ისეთი სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებების დროს, როგორიცაა:

  • ვაზის ჭრაქი (მილდიუსა) (Plasmopara viticola)
  • ვაზის ნაცარი (Uncinula spiralis / Oidium tucker)
  • ვაზის დამბლა (ესკა) (Stereum hirzutum)
  • ვაზის ანთრაქნოზი (Gloeosporium ampelofagum / Elsinoe ampelina)
  • ყურძნის ნაცრისფერი სიდამპლე (Botrytis cinerea)
  • ვაზის შავი სილაქვე (ფომოფსისი) (Phomopsis viticola)
  • ყურძნის შავი სიდამპლე (Black rot) (Guignardia baccea / Macrophoma reniphormis)
  • ფესვის სიდამპლე
  • ყურძნის თეთრი სიდამპლე (White rot)
  • ვაზის ბაქტერიული კიბო
  • ფიტოპლაზმა (Phytoplasma)
  • ფსევდომონა (Pseudomonas)
  • ქსანტომონა (Xantomonas)
  • კორინობაქტერია (Corynebacterium)
  • ერვინია (Erwinia

  ისეთი ვირუსული და ვირუსის მსგავსი დაავადებებისას, როგორიცაა:

  • ფოთლის მარაოსებრი გადაგვარება, ვაზის მუხლთშორისების დამოკლების ვირუსი – Grapevine Fanleaf Virus (GFLV)
  • ვაზის ფოთლების დახვევის ვირუსი – Grapevine Leaf Roll Virus-1 (GLRV-1)
  • ვაზის ლაქიანობის ვირუსი - Grapevine Fleck Virus (GFkV)
  • ვიროიდი - viroid
  • ფოთლის ნაადრევი სიწითლე - Grapevine red leaf
  • ვაზის ძარღვების სიყვითლის გამომწვევი ვირუსი – Tomato Ringspot Virus (ToRSV)
  • არაბისის მოზაიკის ვირუსი - Arabis Mosaic Virus (ArMV)
  • ვაზის A ვირუსი - Grapevine Virus A (GVA)

   გამოყენება და დოზირება: მცენარეთა დასაცავად გამოიყენება ონკანის ან ჭის წყალში განზავებული კონცეტრატი 

  გამოყენების ხანგრძლივობა და სიხშირე: 

  14-16 დღეში ერთხელ (პრევენციის მიზნით)

  ყვავილობამდე: 0.8 ლიტრი კონცენტრატი "ელექსირი ვაზისთვის"განაზავეთ 160 ლიტრ წყალში, გამოიყენება 0.2 ჰა-ზე.

  ყვავილობიდან: 0.4 ლიტრი კონცენტრატი "ელექსირი ვაზისთვის" განაზავეთ 160 ლიტრ წყალში, გამოიყენება 0.2 ჰა-ზე.

  ვაზის სეზონური სქემა

  შემადგენლობა: ნატრიუმის ქლორიდი NaCl -0.4%, ქვექლოროვანი მჟავა HOCl - 0.1%, ელექტროაქტივირებული სითხე - 99.42%, ცეოლითი - 0.08%

  პერსონალური უსაფრთხოება:

  გამოყენებისას არ ავლენს ტოქსიკურ თვისებებს. სხეულის სპეციალურ დაცვას არ საჭიროებს.

  კონცენტრატთან მუშაობისას რეკომენდებულია პირბადის გამოყენება. ინდივიდუალურად გამოვლენილი უკუჩვენებისას მიმართეთ ექიმს.

  შენახვის პირობები: პროდუქტი შეინახეთ ორიგინალ ჭურჭელში +4-+25C ტემპერატურაზე, მზის ან/და ხელოვნური სინათლისგან მოშორებით მჭიდროდ დახურული თავსახურით.

  ვარგისიანობა: 12 თვე; გახსნიდან: 3 თვე

  გაფრთხილება: არ გამოიყენოთ წვიმის წინ, ქარის და ყინვის დროს.

  უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი

  ელექსირი ვაზისთვის, უსაფრთხოების პასპორტი ევროკავშირის დირექტივის № 1907/2006 (GHS 2.0) შესაბამისად.

  გაზიარება: